Boomcontrole & onderzoek

De gezondheid & conditie van uw boom bepalen

Twijfelt u of uw boom nog veilig of gezond is? Laat het ons weten en dan komen wij graag langs voor een boomonderzoek. Om de gezondheid en de conditie van de boom te bepalen, controleren wij die visueel. We passen daarvoor de Visual Tree Assessment (VTA)-methode toe. Die methode is gebaseerd op de theorie van Prof. Dr. Ir. Claus Mattheck van de Universiteit van Karlsruhe.

De visuele boomcontrole gebeurt het beste in het groeiseizoen. In die periode kunnen de groeikracht en de conditie van de bomen gemakkelijker bepaald worden. De inspectie gebeurt op de kroon, de stam, de stamvoet en de kroonprojectie (wortelzone). Wanneer u zwammen rond of op uw bomen (wortels, stam, kroon) vaststelt, dan is de beste periode om die te kunnen determineren in de late zomer en de herfst. De vruchtlichamen van zwammen geven ons essentiële informatie over de toestand van de bomen.

Boomcontrole zwammen

Beoordelingscriteria voor bomen

De beoordelingscriteria bij de visuele controle zijn o.a.:

Conditie

Stabiliteit

Breukgevoeligheid

Nader onderzoek van uw boom

Als de boom bij die controle als onvoldoende beoordeeld wordt, zal er aan de hand van de geconstateerde gebreken een nader onderzoek nodig zijn om de omvang en/of de oorzaak van de problemen vast te stellen.

Na de controle maken we een verslag op met de vastgestelde problemen. Daarin geven we advies of stellen we de nodige maatregelen aan u voor. Nadat u de factuur betaald hebt, wordt u als klant rechtmatige eigenaar van die gegevens.