Ploffen

Bomen zijn in vele openbare plaatsen en private tuinen de groene monumenten. Het zijn prachtige, statige blikvangers die de ouderdom, schoonheid, de wonderen van het leven en de groei vertegenwoordigen. Ze komen helaas echter ook dikwijls in de problemen.

Oorzaken

Gevolgen

Resultaten na ploffen

Groeiplaatsverbetering

Een goede boomverzorging begint bij de bodem. Voor een gezonde boom is een goede opname van nutriënten essentieel. De staat van de bodem analyseren we eerst aan de hand van de voedingswaarde en groeiplaats. Wanneer een boom verzwakt is, wordt dat vaak veroorzaakt door gebrek aan voedingstoffen. Die kunnen toegediend worden met onze mobiele plofinjectiemachine.

Wortelopdruk verminderen

Wanneer wortels onvoldoende diep groeien, kan dat voor gevaarlijke situaties zorgen. Zo kan bijvoorbeeld de verharding omhoogkomen. Wij halen de bovenste wortels niet weg, maar zorgen ervoor dat de oppervlakkige wortelgroei afneemt. We creëren extra worteldoorlaatbaar volume in de grond en injecteren lucht en organische voedingssupplementen die diepere wortelgroei stimuleren.

Goede boomverzorging
n

Grondwater helpen infiltreren? Dat kunnen we!

Heeft u wateroverlast? Dan kan het wel eens zijn dat de oorzaak daarvan onder de grond ligt. Door werkzaamheden kunnen er storende lagen in de bodem ontstaan, wat ervoor zorgt dat water niet makkelijk weg kan.

Met onze mobiele plofinjectiemachine breken we de bodemlagen, waardoor er scheuren onder de grond ontstaan die onderling verbonden zijn. Daarin injecteren we substraten tegen verdichting.

Het gevolg daarvan is een waterdoorlatend gebied waar het water infiltreert naar het grondwater en niet meer blijft staan.

Een actief & gezond bodemleven

Zowel in stedelijke als in landelijke omgevingen komen de standplaatsen van onze bomen meer en meer onder druk te staan. Die zijn meestal te klein en/of verdicht, waardoor het bodemleven geen enkele kans heeft. Een actief, gezond bodemleven is echter een voorwaarde voor een vitale boom.

Door over de kroonprojectie te rijden en wandelen, zal die verdichten. Regenwater kan dan niet weg en grondwater kan in droge periodes niet opstijgen door de capillaire werking van de grond. De wortels van de boom zijn te nat of te droog en de grond bevat te weinig zuurstof. Daardoor kunnen nuttige bacteriën en schimmels de stoffen en mineralen in de bodem niet omzetten in stoffen die nodig zijn voor de groei van de boom.

Veelal wordt er dan een halfslachtige poging gedaan om de boom te snoeien of brengt men aan de boomspiegel extra nutriënten toe, wat in de meeste gevallen het omgekeerde effect heeft. Doordat de toegevoegde meststoffen aan de oppervlakte omgezet worden, wordt er nog meer zuurstof aan de grond onttrokken en gaat de conditie van de boom achteruit.

n

Ploffen & injecteren met substraten

Boomverzorging Günther kan op een correcte manier bomen helpen door de verdichte laag op te sporen en vervolgens te breken. Wij brengen de ondergrond weer in de juiste staat om de uitwisseling van grond en lucht te laten plaatsvinden. Samen met lucht injecteren wij een substraat dat pH-neutraal is en de waterhuishouding bevordert.

Indien nodig, zullen wij de vereiste nutriënten en stoffen injecteren die de boom vitaler maken. De boomsubstraten die wij rond de wortels aanbrengen, zijn een ecologische mix afgestemd op de specifieke noden van uw bomen. Per locatie maken wij een mix die aangepast is aan de bodemsoort en de boom die er staat.

Met onze speciale lans beschadigen wij de wortels niet en kunnen wij toch erg diep geraken. Afhankelijk van de locatie en situatie kunnen we ploffen tot max. 80 cm diep bij bomen. Bij gronden met wateroverlast waar we het water ter plaatse weer laten infiltreren (bv. tuinen, (bloemen)weiden, parken, openbare domeinen, natuurdomeinen), kunnen we tot 150 cm diep ploffen.